Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie MsZ mesta Piešťany, ktoré sa
uskutoční dňa
31. 03. 2015 (utorok) o 15.30 h
na MsÚ, v malej zasadačke na I. poschodí

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025 – Mgr. Jarmila Vilčeková

3. Národopisné slávnosti

4. Dotácie v oblasti záujmovo umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít

5. Koncepcia kultúry Mesta Piešťany

6. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, rozpočet – Mgr. Marta Jurčová

7. Návrh na revitalizáciu priestoru pri hoteli Slovan

8. Rôzne

9. Uznesenie a záver

 

Adriana Drahovská, v. r.
predsedníčka KpKaN