Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 29.02. 2016 (pondelok) o 15.30 h

na MsÚ, v kancelárií OSŠS – kultúra a šport, číslo dverí 39

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie

2. Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2015

3. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam

4. Rôzne

5. Uznesenia a záver

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie