Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Oddelenie sociálnych a školských služieb

 

Vybavuje: Ing. Solčany / 77 65 430                                                                    Piešťany, 21.10.2015

 

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 28.10. 2015 (streda) o 15.30 h

na MsÚ, vo veľkej zasadačke na II. poschodí, číslo dverí 50

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie

2. Redakčná rada - Radnica informuje, predkladateľ: p. Eva Bereczová

3. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025, predkladateľ: Mgr. Jarmila Vilčeková

4. Príprava koncepcie rozvoja kultúry v meste Piešťany a možnosti koordinácie podujatí

5. Informácia o výsledkoch ankety k Otvoreniu letnej kúpeľnej sezóny

6. Pripomienky a dopyty zástupcov inštitúcií, organizujúcich podujatia v meste Piešťany

7. Rôzne

8. Uznesenie a záver

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie