Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 26.01. 2016 (utorok) o 15.30 h

na MsÚ, v malej zasadačke na II. poschodí, číslo dverí 49

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015,

predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý

3. Návrh rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky  2017 a 2018,

predkladateľ: Miloš Tamajka, M.B.A.

4. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice Mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky  2017 a 2018,

predkladateľ: Ing. Margita Galová

5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025,

predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý

6. Rôzne

7. Uznesenie a záver

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie