Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie MsZ mesta Piešťany, ktoré sa
uskutoční dňa
25. 02. 2015 (streda) o 15.00 h
na MÚ, vo veľkej zasadačke č. dv. 50, I1. poschodie

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o zmene názvu ulice v Piešťanoch – JUDr. Lívia Damboráková

3. Návrh zápisov do Kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2014 – Ing. Alexander Murín

4. Stanovisko k sťažnosti na sochu Ľ. Wintera

5. Program OLKS – Mgr. Marta Jurčová

6. Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 až 2013 – Mgr. Jarmila Vilčeková

7. Štatút redakčnej rady periodika Radnica informuje – Eva Bereczová

8. Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2014

9. Rôzne

10. Uznesenie a záver

 

Adriana Drahovská, v.r.
predsedníčka KpKaN