Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

 

 Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie  MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 21. 07. 2015 (utorok) o 15.00 h

na MsÚ, vo veľkej  zasadačke  na II. poschodí

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie

2. Návrh  na  zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015   

3. Návrh Dodatku  č.  9  k  Zmluve  o  nájme  nehnuteľností  a  nebytových  priestorov  č.  3090605 (Zimný štadión) Ing. Lucia Duračková 

4. Rôzne 

5. Uznesenie a záver

      

 

                                                                                                  Adriana Drahovská, v. r.

                                                                                                            predsedníčka KpKaN