Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 19.07. 2016 (utorok) o 15.30 h

v kancelárií OSŠS – kultúra a šport, I. poschodie, číslo dverí 39

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

3. Rôzne

4. Uznesenia a záver

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie