Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 15.03. 2016 (utorok) o 15.30 h

na MsÚ, v malej zasadačke na II. poschodí, číslo dverí 49

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie

2. Návrh dodatku č.1 k Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý

3. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Piešťany pplk. Vojtechovi Ábelovi in memoriam

predkladateľ: Miloš Tamajka, M.B.A.

4. Návrh zápisu do kroniky Mesta Piešťany

predkladateľ: Ing. Alexander Murín

5. Rôzne

6. Uznesenia a záver

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie