Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 14.10. 2016 (piatok) o 15:00 hod.

v malej zasadačke na I. poschodí MsÚ, číslo dverí 37

 

P r o g r a m: 

 

1.Otvorenie

2.Návrh na zápis do Kroniky mesta Piešťany za 1. polrok 2016

3.Rôzne:          - Koncepcia kultúry v meste Piešťany

                          - Návrh rozpočtu MsKS na rok 2017

                          - Socha Antona Srholca

4.Uznesenia a záver

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie