Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

     Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie  MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 10. 06. 2015 (streda) o 15.30 h

na MsÚ, v malej   zasadačke  na I. poschodí

P r o g r a m: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní – Ing. arch Jana Vitková 

3. Žiadosť o umiestnenie pamätníka  generála  M.R. Štefánika v mestskom parku – Ing. arch. Petra Konečná, Ing. Ján Tatara 

4. Rôzne

5. Uznesenie a záver

       

                                                                                                  Adriana Drahovská, v. r.

                                                                                                    predsedníčka KpKaN