Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie MsZ mesta
Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa
09. 03. 2015 (pondelok) o 15.30 h
na MsÚ, v malej zasadačke na II. poschodí


Program:

1. Otvorenie

2. Pripomienka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o zmene názvu ulice v Piešťanoch – JUDr. Lívia Damboráková

3. Rôzne

4. Uznesenie a záver

 

P r i z v a n í: p. Marko Marek

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

Adriana Drahovská, v.r.
predsedníčka KpKaN