Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 08. 09. 2015 (utorok) o 15.30 h

na MsÚ, v kancelárií RKŠM na I. poschodí, číslo dverí 39

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie

2. Návrh štatútu redakčnej rady periodika radnica informuje – Eva Bereczová

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025 (PHSR) - pripomienkovanie

4. Návrh zmien v rozpočte v oblasti kultúry

5. Stanovenie harmonogramu príprav Koncepcie kultúry v meste Piešťany

6. Príprava hodnotenia subjektov žiadajúcich finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Piešťany 

7. Rôzne 

8. Uznesenie a záver

 

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie