Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie  MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 04. 05. 2015 (pondelok) o 15.30 h

na MsÚ, v malej   zasadačke  na II. poschodí

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie

2. Návrh na vklad majetku Mesta Piešťany  do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. – JUDr. Lívia Damboráková

3. Vyhodnotenie rozpočtu mestských kultúrnych organizácií  mesta Piešťany za rok 2014 - MsKS, MsK

4. Koncepcia kultúry – návrhy, stav riešenia

5. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny – závery z rokovania pracovnej komisie

6. Seniorský parlament - predstavenie

7. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/20111 – aktualizácia ÚPN, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5  – Ing. arch. Jana Vitková 

8. Rôzne

9. Uznesenie a záver

      

                                                                                           Adriana Drahovská, v. r.

                                                                                                    predsedníčka KpKaN