Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na  zasadnutie Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

 

 03.05. 2016 (utorok) o 15.30 h

na MsÚ, v malej zasadačke na II. poschodí, číslo dverí 49

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie

2. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní

3. Dotácie v oblasti Záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít

4. Vyhodnotenie plnení rozpočtov Mestského kultúrneho strediska a Mestskej knižnice za rok 2015

5. Rôzne

6. Uznesenia a záver

 

                                                                                                              Adriana Drahovská, v.r.

                                                                                                        predsedníčka komisie pre kultúru

                                                                                                                        a názvoslovie