Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

na mimoriadne zasadnutie Komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2016

t. j. v stredu o 15,00 hod. v malej zasadačke na I. poschodí  MsÚ

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie Pripomienok k VZN o pohrebníctve, zaslaných pani Jarmilou Holičkovou, dňa 3.9.2016
  3. Prerokovanie odpovede k dokumentu pani Holičkovej, od pani riaditeľky SMP Ing. Dupkaničovej
  4. Prerokovanie stanoviska JUDr. Studenej k dokumentu p. Holičkovej
  5. Prerokovanie obsahu mailu k uvedenému dokumentu p. Holičkovej, vypracovaného predsedníčkou Komisie pre F a P, ako vlastného názoru, zo dňa 23.9.2016
  6. Prerokovanie predložených Cenníkov za pohrebné služby, predložených na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 29.9.2016, ku  schváleniu poslancov MsZ, ako aj iných cenníkov, t. j. cenníkov platných od 1.2.2016 a platných od 1.7.2016
  7. Rôzne
  8. Záver

 

V Piešťanoch, dňa 27.9.2016                                           Ing. Zita Bruncková

                                                                                         predsedníčka komisie