Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

na mimoriadne zasadnutie Komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2016,

t. j. v stredu o 15,00 hod. v zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany ( č.dv.37 )

 

Program zasadnutia :

 

  1. Otvorenie.
  2. Návrh na prevod vlastníctva  pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s. r. o. a na zriadenie vecných práv.

Spracovateľ: MsÚ – JUDr. Pavol Vermeš, PhD., vedúci oddelenia právnych a klient. služieb   

                                    JUDr. Lívia Damboráková, referent odd. právnych a klient. služieb

                                     Mgr. Monika Mackovjaková, referent odd. právnych a klient. služieb

 

  1. Rôzne.
  2. Záver.

 

V Piešťanoch dňa 08.04.2016

 

 

                                                                                              Ing. Zita Bruncková

                                                                                              predsedníčka komisie

 

Spracovala : Zuzana Tomešková