Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre bezpečnosť o verejný poriadok

pri MsZ mesta Piešťany

                                                                        v Piešťanoch dňa 22.10.2015

P O Z V ÁN K A

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ, mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční  dňa

27. októbra 2015 o 17.00 hod. ( utorok )

Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 32

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025

3. Rôzne

                                                                                                      Ing. Ján Jánošík

                                                                                                          predseda KBVP