Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok

pri MsZ mesta Piešťany

v Piešťanoch dňa 22.01.2016

P O Z V ÁN K A

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ, mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční  dňa

27. januára 2016 o 17.00 hod. ( streda )

Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 37

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016 A VÝHĽAD NA ROKY 2017 A 2018

3. Rôzne

                                                                                                      Ing. Ján Jánošík, v.r.

                                                                                                          predseda KBVP