Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V ÁN K A

 

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ, mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční  dňa

26. apríla 2016 o 17.00 hod. ( utorok )

Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 37

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Požičiavanie  zariadenia - Segway v meste Piešťany

3. Rozšírenie zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany

4. MESTSKÁ  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  NA ÚZEMÍ  MESTA PIEŠŤANY  - ROK 2016

5. Rôzne

                                                                                                      Ing. Ján Jánošík

                                                                                                          predseda KBVP