Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V ÁN K A
Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ,
mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa
26. marca 2015 o 17.00 hod. ( štvrtok )
Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 37

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025

3. Odporučenie schválenia žiadosti spoločnosti HOREZZA, a.s. o schválenie prepravy kočiarom s konským záprahom – doplnená žiadosť

4. Rôzne

 

Ing . Ján  Jánošík, v.r.
predseda KBVP