Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre bezpečnosť o verejný poriadok

pri MsZ mesta Piešťany

                                                                                                    v Piešťanoch dňa 16. 07. 2015

P O Z V ÁN K A

Týmto Vás pozývame na mimoriadne zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ, mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční  dňa

21. júla 2015 o 15.00 hod. ( utorok )

Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, II. poschodie – Veľká zasadacia miestnosť, č. dverí 50.  

Program zasadnutia:

1.NÁVRH  NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK   2015

2.NÁVRH DODATKU Č.9 K ZMLUVE O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 3090605, UZATVORENEJ MEDZI MESTOM PIEŠŤANY A ŠHK 37 PIEŠŤANY, S.R.O. (ZIMNÝ ŠTADIÓN)

3.   Rôzne

                                                                                                      Ing. Ján Jánošík

                                                                                                          predseda KBVP