Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre bezpečnosť o verejný poriadok

pri MsZ mesta Piešťany

v Piešťanoch dňa 04.06.2015

 

P O Z V ÁN K A

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ, mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční  dňa

09. júna 2015 o 17.00 hod. ( utorok )

Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 37

Program zasadnutia:

1Otvorenie

2. Rôzne

                                                                                                         Ing. Ján Jánošík, v.r.

                                                                                                           predseda KBVP