Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V ÁN K A
Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ,
mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa
02. februára 2015 o 17.00 hod. ( pondelok )
na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 28

 

Program zasadnutia:

1. Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 - 2013 

2. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2014

3. Rôzne

 

Ing . Ján  Jánošík, v.r.
predseda KBVP