e Služby

eSlužby

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na 3. riadne  zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

- dňa  28.04.2016

- o 17:00 hod

- v malej zasadačke na Iposchodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

- s predpokladaným programom:

Bod  Popis

1. Návrh VZN mesta Piešťany o odpadoch

2. NÁVRH   ZMIEN   A   DOPLNKOV    ÚZEMNÉHO    PLÁNU  MESTA PIEŠŤANY Č. 10/2011   -   V SÚVISLOSTI  S JEHO AKTUALIZÁCIOU PO PRESKÚMANÍ

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016 / ekológia a environmentalistika, príloha 1príloha 2

Rôzne

 

V Piešťanoch dňa  25.04.2016