e Služby

eSlužby

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na 5. riadne  zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

-dňa  05.09.2016

-o 17:00 hod

-v kancelárii č. 56 (oddelenie SSRM, prístavba MsÚ)

-s predpokladaným programom:

 

Bod  Popis

1.      Správa o plnení rozpočtu podľa zásad finančného hospodárenia – monitorovacia správa

2.      Stav kanalizačného systému v miestnej časti Kocurice

Rôzne