Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ, ktoré
sa bude konať dňa 3.3.2015 o 16,00 h vo veľkej zasadačke II. poschodie MsÚ.

Program:

1. Otvorenie
2. Návrh na Cenu primátora 2014
3. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
4. Rôzne
5. Záver

 

Mgr. Martin Cifra, v.r.
predseda komisie pre
zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie