e Služby

eSlužby

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

  • dňa 30.08.2016
  • 16.00 hod
  • na MsÚ; vo veľkej zasadačke
  • s predpokladaným programom:

 

Bod

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu podľa zásad finančného hospodárenia - Monitorovacia správa
  3. Rôzne
  4. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 25.08.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie