e Služby

eSlužby

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na mimoriadné zasadnutie Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, ktorá sa uskutoční

 

-dňa 29.03.2016

-o 16.00 hod

-na MsÚ; vo veľkej zasadačke

-s predpokladaným programom:

Bod

  1. Otvorenie
  2. 2.Návrh  na predaj pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o. Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6, Príloha 7, Príloha 8, Príloha 9Príloha 10, Príloha 11
  3. Rôzne
  4. Uznesenia a záver

 

V Piešťanoch dňa 24.03.2016

 

Mgr. Jozef Ďurák

tajomník komisie