Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na spoločné zasadnutie komisií MsZ,

ktoré sa uskutoční

dňa 10.12. 2015 o 15.30 h

v Mestskej knižnici.

 

PROGRAM:

 

1.  Otvorenie.

2.  Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017  a 2018.

     Správa mesta, Majetok mesta, Propagácia a CR, Bezpečnosť, Sociálna starostlivosť a bývanie, Školstvo, Kultúra, Šport, Životné prostredie, Doprava, Dlhová služba, Príjmy komentár, Výdavky komentár, Príjmy, Sumár príjmov a výdavkov 

3.   Uznesenie a záver.

 

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠŠaM