Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Členovia komisií MsZ

1. Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Predseda

Dott. Andrej Klapica  
Podpredseda Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A.  

Tajomníčka

Zuzana Tomešková  

Členovia

Ing. Mgr. Michal Bezák Ing. Jozef Selecký
  Ing. Lucia Duračková (do 25.06.2020) Ing. Patrik Petráš
  Ing. Rastislav Keller JUDr. Adriana Ručkayová
  JUDr. Andrej Kolárik (do 24.05.2021) Ing. Hana Galášová (od 25.06.2020)
2. Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie
Predseda Ing. Remo Cicutto  
Podpredseda Michal Fiala  
Tajomník Ing. Viliam Černý  
Členovia Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. Mgr. Roman Chudý
  Ing. arch. Michal Veselý Ing. Ľubomír Streicher
  Peter Haring Ing. Radomila Škodná
  Ing. arch. Eva Rohoňová  
3. Komisia pre školstvo, mládež a kultúru
Predseda Ing. Iveta Babičová  
Podpredseda Martin Valo  
Tajomník Mgr. Beáta Hudcovičová do 30.04.2020 Mgr. art. Diana Kizek Kiššová do 08.06.2020
  PaedDr. Elena Skovajsová od 13.07.2020  
Členovia PaedDr. Ing. František Glos, PhD. Mgr. art. Alica Kucharovič do 28.08.2020
  Mgr. art. Michal Staško Mgr. Dominika Rusnáková (do 22.03.2021)
  Mgr. Ingrid Galková Mgr. Viera Mikesková
  Mgr. Lukáš Mencl Mgr. Ervin Paradi od 28.08.2020
4. Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Predseda Mgr. Jozef Drahovský  
Podpredseda Mgr. Ján Stachura  
Tajomníčka Mgr. Zuzana Mĺkva  
Členovia Ing. Jozef Mičura Jaroslav Rybárik
  Ing. Peter Bohuš Martina Hrdinová, M.B.A.
  Mgr. Ladislav Lacko Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
  Mgr. Zuzana Hadvigová  
5. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
Predseda Mgr. Martin Cifra  
Podpredseda Mgr. Ján Krupa  
Tajomník Tatiana Kubová  
Členovia Mgr. Matúš Kromholc Igor Gloss
  PhDr. Marcela Vrbová, PhD. Ing. Marcela Sedláková
  PhDr. Mgr. Alena Heřmánková Mgr. Veronika Schmidtová
  PharmDr. Katarína Dančíková  
6. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda Ing. Jozef Mičura  
Podpredseda Mgr. Jozef Drahovský  
Tajomníčka    
Členovia Dott. Andrej Klapica Ing. Mgr. Michal Bezák