Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Členovia komisií MsZ

1. Komisia pre legislatívu a právo

Predseda

Ing. Tomáš Hudcovič  

Tajomníčka

Mgr. Monika Mackovjaková  

Členovia

Mgr. Ervín Paradi Mgr. Peter Kubala
  JUDr. Eva Chudá JUDr. Daniela Suchánková
  JUDr. Michala Hašková Mgr. Andrej Polák
2. Komisia pre financie a podnikanie
Predseda Ing. Zita Bruncková  
Tajomníčka Zuzana Tomešková (od 1.2.2016)  
Členovia Ing. Eva Juristová Ing. Jozef Chudý (do 18.02.2018)
  Ing. Patrik Petráš Ing. Katarína Gonová (do 20.09.2017
  Ing. Igor Racík Dr. Andrej Klapica
  Ing. Jozef Selecký (od 20.09.2017) Ing. Stanislav Polonský (od 22.03.2018)
3. Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
Predseda RNDr. Peter Tremboš, PhD.  
Tajomník Mgr. Marta Ladická (od 1.1.12018)  
Členovia Ing. Viliam Vavro Mgr. Jozef Bardík
  Ing. Denis Kristek Ing. Miroslav Otčenáš (do 20.06.2017)
  Ing. Eva Wernerová (do 07.04.2016) MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (do 18.12.2017)
  Ing. Jozef Lipka (od 07.04.2016) Ing. Tomáš Zelenay (od 20.06.2017)
  Ing. Marián Fabián (od 08.02.2018)  
4. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
Predseda Mgr. Martin Cifra  
Tajomníčka Tatiana Kubová  
Členovia PhDr. Mgr. Alena Heřmánková Mgr. Jarmila Staneková
  Mgr. Ján Krupa MUDr. Alena Štefková
  Ing. Jozef Šimončič MUDr. Pavel Makovník
5. Komisia pre životné prostredie
Predseda Mgr. Peter Jančovič  
Tajomník Ing. Marián Ondrišík (od 1.2.2016)  
Členovia Mgr. Peter Klein Mgr. Božena Lehutová (do 20.06.2017
  Ing. Milan Koščál Ing. František Bača
  Ing. František Debre Ing. Silvia Rusnáková
  Ing. Oliver Vrba (od 20.06.2017)  
6. Komisia pre školstvo a mládež
Predseda Ing. Iveta Babičová  
Tajomníčka PaedDr. Elena Skovajsová  
Členovia Mgr. Lukáš Mencl Mgr. Milada Selecká
  Mgr. Viera Mikesková Mgr. Ingrid Galková
  Mgr. Elena Bieliková Ing. Jana Gonová
7. Komisia pre kultúru a názvoslovie
Predseda Adriana Drahovská  
Tajomníčka Mgr. Beáta Hudcovičová (od 01.01.2016)  
Členovia Petr Veverka Ing. Pavol Pilař
  Kornel Duffek (do 26.01.2018) PhDr. Vladimír Krupa
  Dana Miháliková Michal Fiala
  Mgr. Dominika Rusnáková (od 22.03.2018)  
8. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok
Predseda Mgr. Michal Hynek  
Tajomník Beáta Palkechová  
Členovia Marian Bucko Mgr. Pavol Macko 
  Mgr. Peter Müller PhDr. Katarína Blašková
  Mgr. Andrej Streicher Ing. Ladislav Noskovič
9. Komisia pre šport a rekreáciu
Predseda Mgr. Jozef Drahovský  
Tajomníčka Mgr. Zuzana Mĺkva (od 1.2.2016)  
Členovia Mgr. Stanislav Drabant Mgr. Ladislav Lacko
  PhDr., Mgr. Marian Dubovský Anemary Halmová
  Ing. Jana Štefečková - Beňačková Ing. Juraj Brna
10. Komisia pre výstavbu a dopravu
Predseda

Ing. Remo Cicutto (do 22.03.2018)

Martin Valo (od 23.03.2018)                   

 
Tajomníčka Valéria Heribanová  
Členovia Ing. arch. Igor Bučenec (do 28.02.2017) Ing. Svetozár Mocko
  Ing. Ľubomír Streicher Ing. arch. Michal Veselý
  Ing. Imrich Reichel Igor Gloss
  Ing. Monika Maligová (od 28.02.2017)  
11. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda PhDr. Jozef Malík  
Tajomníčka Ing. Viera Mičurová  
Členovia Ing. Iveta Babičová Dr. Andrej Klapica