Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Strategické dokumenty

Strategickým dokumentom je dokument, ktorý ustanovuje víziu, cieľ alebo opatrenie  v stanovenej oblasti. Spracovanie niektorých strategických dokumentov ako napríklad Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta (PHSR) a Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) ukladá samospráve legislatíva Slovenskej republiky. Strategickým dokumentom môže byť stratégia, koncepcia, akčný plán, rozvojový plán a iné. Tvorba strategických dokumentov mesta Piešťany má viacero fáz spracovania, ktoré súvisia so stanovením zodpovednosti za jednotlivé aktivity procesu:

 

  1. Prípravná fáza,
  2. Fáza spracovania - analytická časť,
  3. Fáza spracovania - strategická časť,
  4. Fáza spracovania - implementačná časť,
  5. Verejné stretnutie k návrhu strategického dokumentu,
  6. Finalizácia spracovania strategických dokumentov.

 

Celé znenie aj s nadväzujúcimi krokmi participácie pri tvorbe strategických dokumentov dostupné od str. 21 tu: Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany