Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Strategické dokumenty

Strategickým dokumentom je dokument, ktorý ustanovuje víziu, cieľ alebo opatrenie  v stanovenej oblasti. Spracovanie niektorých strategických dokumentov ako napríklad Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta (PHSR) a Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) ukladá samospráve legislatíva Slovenskej republiky. Strategickým dokumentom môže byť stratégia, koncepcia, akčný plán, rozvojový plán a iné. Tvorba strategických dokumentov mesta Piešťany má viacero fáz spracovania, ktoré súvisia so stanovením zodpovednosti za jednotlivé aktivity procesu:

 

  1. Prípravná fáza,
  2. Fáza spracovania - analytická časť,
  3. Fáza spracovania - strategická časť,
  4. Fáza spracovania - implementačná časť,
  5. Verejné stretnutie k návrhu strategického dokumentu,
  6. Finalizácia spracovania strategických dokumentov.

 

Celé znenie aj s nadväzujúcimi krokmi participácie pri tvorbe strategických dokumentov dostupné od str. 21 tu: Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany

 

Aktuálne prebieha:

 

  1. Pripomienkovanie návrhu Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany.

   Ďakujeme verejnosti za pripomienkovanie návrhu Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany

Viac informácií k schválenému strategickému materiálu na stiahnutie tu.

Návrh Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany bol dňa 4. mája 2022 o 16:30 predstavený verejnosti v Mestskej knižnici (Školská 19, Piešťany).

 

  1. Pripomienkovanie návrhu Koncepcie statickej dopravy v meste Piešťany

    Ďakujeme verejnosti za pripomienkovanie návrhu Koncepcie statickej dopravy v meste Piešťany

Viac informácií k schválenému strategickému materiálu na stiahnutie tu.