Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Mestský úrad Piešťany

Organizačné zaradenie

Mesto Piešťany

Úradné hodiny

pondelok7:30 - 11:3012:30 - 15:00obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod
streda7:30 - 11:3012:30 - 17:00obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod
piatok7:30 - 11:3012:30 - 14:00obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod
IČO:
00612031
DIČ:
2020537893
Kód obce:
507440

 

 

Úradné hodiny: Klientské centrum Mestského úradu Piešťany

(podateľňa, pokladňa, referát sociálnych vecí, osvedčovanie listín a podpisov)

 

Pondelok:

7:30 - 15:00 (osved. listín a podpisov do 15.00)

obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Utorok:

7:30 - 15:00 (osved. listín a podpisov od 10.00 do 15.00)

obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Streda:

7:30 - 17:00 (osved. listín a podpisov do 16.30)

obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Štvrtok:

7:30 - 15:00 (osved. listín a podpisov do 15.00)

obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Piatok:

7:30 - 14:00 (osved. listín a podpisov do 13.30)

obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod

 

 

 

 

 

 

 

 

Úradné hodiny: Matričný úrad Piešťany

(Zmena úradných hodín do odvolania )

 

Pondelok:

7.30 - 11:00        12:30 - 15.00 

obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Streda:

7.30 - 11.00        12:30 - 16:30

obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Piatok:

7.30 - 11.00        12:30 - 13:30

obedná prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Kontaktné spojenie

Spojovateľka: 033 77 65 311

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Bartošová Denisa, RNDr.prednostka MsÚ7765303
Benčíková Katarínareferent pre informácie7765311
Benedik Mariánreferent pre investície7765462
Bezák Michal, Ing. Mgr.zástupca primátora mesta7765305
Bolješiková Lucia, Mgr.art.referent Stavebného úradu7765489
Borovková Ivana, Ing.referent pre správu a evidenciu majetku (MD)7765361
Briganová Martina, PhDr.referent pre seniorov a krízovú intervenciu7765414
Bucková Stanislava, Mgr.referent pre krízovú intervenciu a terénnu sociálnu prácu7765412
Bučková Janaasistentka prednostky7765313
Bugan Dušan, Ing.referent BOZP, CO, KR, HM7765340
Cisárová Zuzana, Ing.referent pre ŠFBR7765473
Čelková Alena, Bc.referent pre klientské služby7765309
Černý Viliam, Ing.referent pre dopravu a technickú infraštruktúru (MD)7765472
Dósová Katarínareferent pokladne7765442
Duračková Lucia, Ing.vedúca Odboru ekonomiky a podnikania7765483
Dvorská Andrea, Ing.referent Stavebného úradu7765471
Escherová Mária, JUDr.referent pre exekúcie7765362
Faltus Slavomír, Ing.referent pre účtovníctvo a financovanie7765353
Fančovičová Darinareferent pre dane z nehnuteľností7765485
Ferancová Jarmilareferent pre informatiku7765492
Fialová Beáta, Ing.referent Stavebného úradu7765475
Fridrichová Terézia, Ing.referent pre investície7765462
Galba Ján, Ing.referent pre investície7765312
Gloss Jánreferent pre údržbu, opravu a prevádzku majetku mesta7765458
Glossová Anna, Mgr.vedúca Odboru sociálnych služieb7765415
Gregoričková Martinareferent matričného úradu - matrikár7765351
Halašková Martina, Ing.referent pre odpadové hospodárstvo7765422
Heribanová Valériareferent Stavebného úradu7765473
Horňák Ondrej, Ing.referent pre správu a evidenciu majetku7765361
Horváthová Andrea, Ing.referent pre klientske služby7765411
Hronský Michal, Mgr. referent pre GIS a participáciu7765512
Hudcovičová Beáta, Mgr.referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti7765413
Jakubisová Zuzanareferent pre odpadové hospodárstvo7765422
Jančovič Peter, Mgr., PhD.primátor mesta Piešťany7765301
7765302
Janeček Jaroslav, Ing.vedúci Odboru životného prostredia7765410
Juricová Danielareferent evidencie obyvateľstva 7765443
Jurišová Henrietareferent pre dane z nehnuteľností7765486
Kadlíček Miroslav, Ing.referent pre koncepciu dopravy7765512
Kičinová Erika, Ing.referent pre účtovníctvo 7765484
Kizek Kiššová Diana, Mgr.artreferent pre kultúru7765476
Klein Alexvedúci Odboru organizačného a informatiky7765479
Kobelovská Daniela, Ing.referent pre rozpočet7765505
Kollárová Dáša, Mgr.referent pre majetkoprávne zabezpečenie7765360
Konečná Petra, Ing.arch.vedúca Odboru výstavby a dopravy7765470
Kováč Miroslavreferent pre správu, prevádzku a evidenciu majetku7765451
Kovačovic, PhD. Marek, Ing.referent pre investičnú činnosť7765416
Krajčírová Máriareferent registra adries7765443
Krupová Denisa, Ing.arch.referent pre architektúru a územné plánovanie7765465
Krepopová Lucia, Mgr.referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti7765413
Kubová Tatianareferent pre nájomné bývanie a stravovacie služby7765414
Labudová Ivetareferent pre účtovníctvo 7765484
Ladická Marta, Mgr.referent pre prípravu a implementáciu projektov7765474
Lajchová Eva, Mgr.referent pre klientske služby 7765308
Lehuta Ľubomírvodič
Ličková Ingridreferent pre verejné obstarávanie7765356
Macejka Marek, Ing.referent pre opravu a údržbu majetku mesta7765462
Macejka Miroslavreferent Stavebného úradu7765489
Mackovjaková Monika, Mgr.referent pre právne zabezpečenie7765445
Margetínová Jana, Mgr., PhD.referent ochrany pred požiarmi a preventivár PO mesta Piešťany7765340
Martinkovičová Miroslava, Mgr.referent pre životné prostredie7765422
Maťašová Petra, Mgr.referent pre účtovníctvo (MD)7765484
Melicherová Agátareferent pre klientske služby7765307
Menyhardtová Zuzana, Ing.referent matričného úradu - matrikár7765310
Mĺkva Zuzana, Mgr.referent pre šport7765430
Moretová Drahomíra, Mgr.vedúca Kancelárie vedenia mesta7765301
Ondreičková Ľubicareferent pre miestny poplatok za komunálne odpady a DSO7765487
Ondrišík Marián, Ing.referent pre zeleň, ochranu prírody a krajiny7765421
Oprenčáková Kristína, Mgr.referent pre organizačné zabezpečenie7765448
Oravczová Jana, Ing.referent pre administratívu Stavebného úradu7765471
Palkechová Beátareferent pre dopravu a technickú infraštruktúru7765472
Pobjecká Eva, Ing.vedúca Odboru investícií a majetku mesta7765466
Podobová Jolana, PhDr.vedúca Odboru školstva a športu7765464
Rakúsová Miriamreferent7765450
Recsková Natália, Ing.referent pre rozpočet (MD)7765505
Repáš Marcel, JUDr.vedúci Odboru personalistiky a miezd7765359
Repíková Martina, Ing.vedúca Odboru stratégie a rozvoja mesta7765345
+421948131257
Ričány Martinreferent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu7765449
Rusnáková Marcelareferent matričného úradu - matrikárka, IOMO a osvedčovania listín a podpisov7765350
Schultzová Lucia, Ing.referent pre koncepcie a participáciu7765474
Skovajsová Elena, PaedDr.referent pre prenesené kompetencie7765464
Srnáková Mária, Mgr.referent pre rodinu a terénnu sociálnu prácu7765412
Staneková Jarmilareferent podateľne 7765411
Strečanská Soňareferent pre personalistiku a mzdy7765482
Svorad Martin, Ing.hlavný kontrolór mesta7765330
Ščevková Danielaasistentka primátora7765301
Šeryová Máriareferent pre personalistiku a mzdy7765482
Ševečková Miriamreferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
Šišková Zuzanareferent pre fakturácie7765481
Širillová Petra, Ing.referent pre verejné obstarávanie7765356
Šliková Adrianareferent pre dane a poplatky7765485
Šnajdarová Marcelareferent pre dane z nehnuteľností7765488
Šnajdarová Renátareferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
Šteruská Monikareferent pre dopravu a technickú infraštruktúru7765472
Tapferová Zlatica, Ing. Mgr.referent pre organizačné zabezpečenie7765448
Tomešková Zuzanareferent pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií7765511
Vanderflit Andrej, Mgr.referent pre majetkoprávne zabezpečenie7765441
Vavrincová Monikareferent pre účtovníctvo 7765484
Verecká Jankareferent registratúrneho strediska7765459
Vilčeková Jarmila, Mgr.referent pre prípravu a implementáciu projektov7765474
Vitková Jana, Ing.arch.referent pre územné plánovanie a architektúru7765465
Vlhová Darina, Ing.referent pre informatiku7765492
Zámečníková Tatiana, Mgr.referent pre originálne kompetencie7765499
Zaťková Mária, Ing.referent pre financovanie školstva7765354
Zelová Barbora, Ing.referent pre investície7765312