Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Informačný mesačník

Radnica informuje

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Sprievodca zaujímavosťami

sprievodca

Odkaz pre starostu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 548
TÝŽDEŇ: 4207
CELKOM: 1516166

Obsah

17.04.2019

V SOBOTU 25. MÁJA VOLÍME EUROPOSLANCOV 1

V SOBOTU 25. MÁJA VOLÍME EUROPOSLANCOV

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2019 sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája 2019. Ide v poradí už o dvanáste voľby do EP, zároveň štvrté na Slovensku.

Detail

08.04.2019

Termín podávania žiadostí do materských škôl sa blíži 1

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Na základe dohody Mesta Piešťany, ako zriaďovateľa, s riaditeľkami materských škôl, termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2019/2020 je: od 24. 4. 2019 do 26. 4. 2019, v čase od 10.00 h do 16.30 h.

Detail

06.04.2019

DO PRÁCE NA BICYKLI AJ V PIEŠŤANOCH 1

DO PRÁCE NA BICYKLI AJ V PIEŠŤANOCH

Je už tradíciou, že v mesiaci máj sa na Slovensku koná celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“. Jej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce.

Detail

18.04.2019

Piešťany navštívil veľvyslanec USA 2

Piešťany navštívil veľvyslanec USA

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Adam Sterling navštívil v utorok 16. apríla 2019 mesto Piešťany.

Detail

17.04.2019

Ľudoví remeselníci zaplnia Kúpeľný ostrov 1

Ľudoví remeselníci zaplnia Kúpeľný ostrov

V poradí už 11. ročník medzinárodného stretnutia ľudových remeselníkov v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove sa uskutoční v dňoch 17. – 19. mája 2019.

Detail

16.04.2019

Festival letectva v Piešťanoch 2

Festival letectva v Piešťanoch

Prvý májový víkend, 4. a 5. mája, Piešťany opäť ožijú sviatkom letectva. Pri príležitosti stého výročia tragického úmrtia významnej slovenskej osobnosti, generála Milana Rastislava Štefánika sa na našom letisku uskutoční veľká letecká šou pre všetky vekové kategórie.

Detail

16.04.2019

Poskytovanie stravovania v meste

Uznesením MsZ č.181/2018 bolo schválené VZN č. 5/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.02.2019. Na základe vyššie uvedeného VZN, Mesto Piešťany zabezpečuje stravovanie pre seniorov, invalidných dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi v Jedálni pre dôchodcov, Staničná 22 (aj rozvoz), v zariadení pre seniorov Vila Julianna, Štefánikova 125 a v PPV Semafor, ul. A. Hlinku 53/54.

Detail

16.04.2019

Socha Ľudovíta Wintera už onedlho skutočnosťou 2

Socha Ľudovíta Wintera už onedlho skutočnosťou

Po štyroch rokoch neúnavnej práce vyvrcholí v dňoch 10. a 11. mája 2019 projekt občianskeho združenia ProWinter, ktorého cieľom bolo vyhotovenie bronzovej sochy Ľudovíta Wintera, vizionára a budovateľa piešťanských kúpeľov. Hlavnou udalosťou dvojdňového slávnostného programu bude ceremoniál odhalenia sochy v sobotu 11. mája o 14.00 hodine na Kolonádovom moste v Piešťanoch, za účasti členov rodiny Winterovcov.

Detail

12.04.2019

ĎAKUJEME! 1

ĎAKUJEME!

Členky Patchwork klubu Piešťany darovali svoje vlastnoručne ušité výtvory tentokrát klientom sociálneho zariadenia LUMEN.

Detail

12.04.2019

Pochvala za veľkonočnú výzdobu

Na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, ale aj viacerí poslanci zastupiteľstva poďakovali pracovníkom Služieb mesta Piešťany za veľkonočnú výzdobu mesta.

Detail

11.04.2019

DNES JE DEŇ NARCISOV 1

DNES JE DEŇ NARCISOV

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 23-krát. Ulice v tento deň, 11. apríla 2019, zaplavia žlté narcisy.

Detail

08.04.2019

ZAČÍNA SA ČISTENIE PLÔCH PO ZIMNEJ ÚDRŽBE

Služby mesta Piešťany oznamujú občanom a širokej verejnosti, že od 10. apríla začnú vykonávať strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste. V tejto súvislosti prosíme občanov, aby odparkovali svoje motorové vozidlá na uvedených lokalitách v danom termíne a tak prispeli k rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu vyčisteniu nášho mesta. Čistenie bude prebiehať v čase od 8.00 do 11.00 h.

Detail

08.04.2019

Uplynulý víkend sa niesol v znamení zápisu prvákov 1

Uplynulý víkend sa niesol v znamení zápisu prvákov

Do prvých tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany na školský rok 2019/2020 bolo v dňoch 5. – 6. apríla 2019 zapísaných 283 detí.  Z tohto počtu sú tri deti zapísané na plnenie školskej dochádzky v zahraničí, osem detí má doklad o odklade a 18 detí bolo navrhnutých na odklad povinnej školskej dochádzky. Najviac detí je zapísaných na ZŠ Brezová a ZŠ Mojmírova.

Detail

06.04.2019

Rada Asociácie prednostov rokovala v Piešťanoch 1

Rada Asociácie prednostov rokovala v Piešťanoch

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (ďalej len APÚMS) bola založená ešte v roku 1992. Počas 27-ročnej histórie aktívne napomáhala svojim členom, ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, odbornej príprave na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov.

Detail

05.04.2019

LÚČIME SA ... 2

LÚČIME SA ...

Dňa 2. apríla nás vo veku 66 rokov opustila dlhoročná učiteľka a zástupkyňa riaditeľa Základnej umeleckej školy v Piešťanoch, pani Emília Tuláková.

Detail

03.04.2019

PONUKA PRE VÝROBCU NETRADIČNÝCH JEDÁL 1

Ponuka pre výrobcu netradičných jedál

Chcete sa prezentovať na festivale v Kežmarku? Mesto Kežmarok každoročne organizuje festival Európske ľudové remeslo, ktorý sa tentokrát bude konať od 12. do 14. júla 2019. Je to festival folklóru, remesiel a kulinárskych špecialít. Jeho ústredným mottom je prezentácia a uchovávanie tradícií remeselnej práce.

Detail

02.04.2019

Žiadosti prijíma aj Cirkevná materská škola

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do  CMŠ, Vodárenská ul., Piešťany pre školský rok 2019/2020. Riaditeľ CSŠ Piešťany, Štefánikova 119 oznamuje rodičom, že podávanie žiadosti o prijatie do Cirkevnej materskej školy (ďalej len CMŠ) pre školský rok 2019/2020 je po dohode so zriaďovateľom školy stanovený takto: Termín: od 15. 3. 2019 do 24. 5. 2019 Miesto:  Cirkevná spojená škola Piešťany, Štefániková 119 Čas:  denne (osobne do podateľne školy v pracovnej dobe resp. poštou).

Detail

02.04.2019

Zápis žiakov do prípravného a 1. ročníka  pre školský rok 2019/2020 1

Zápis žiakov do prípravného a 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

Spojená škola Valová 40 oznamuje rodičom, že zápis žiakov sa bude konať v dňoch 1. 4. - 30. 4. 2019 v čase od 9.00 do 14.00 h v budove školy Žilinská 51 a v budove školy na Valovej 40.

Detail

02.04.2019

Zápis detí do Špeciálnej materskej školy 1

Zápis detí do Špeciálnej materskej školy

Spojená škola, Valová 40, Piešťany, oznamuje záujemcom, že od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019 v čase od 9.00 do 13.00 h v budove školy na Žilinskej 51 bude realizovaný zápis detí do  Špeciálnej materskej školy s prvkami Montessori.

Detail

01.04.2019

KOLOKRUH SĹŇAVA OPÄŤ OTVORENÝ 1

KOLOKRUH SĹŇAVA OPÄŤ OTVORENÝ

Slovenský vodohospodársky podnik - Odštepný závod Piešťany oznamuje, že brány priehrady Sĺňava sú od 1. apríla opäť otvorené.

Detail

01.04.2019

PRVÁ JARNÁ BRIGÁDA V PRÍRODNOM KINE 1

PRVÁ JARNÁ BRIGÁDA V PRÍRODNOM KINE

Mesto Piešťany v spolupráci s viacerými spoločnosťami organizuje prvú jarnú brigádu v prírodnom kine, ktorá sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019 od 9.00 h.

Detail

29.03.2019

ZAPOJME SA AJ MY DO PROJEKTU HODINA ZEME 1

ZAPOJME SA AJ MY DO PROJEKTU HODINA ZEME

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien.  Zhasnutím svetla na 1 hodinu každoročne spája viac ako miliardu ľudí na celom svete. Vytvára tak symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty.

Detail

27.03.2019

Čo sa deje v mestskom parku 1

Čo sa deje v mestskom parku

Mestský park v našom meste je národnou kultúrnou pamiatkou. Pamiatkovým objektom je Mestský park - Sad Andreja Kmeťa. V oblasti pamiatkového fondu sú pre Slovenskú republiku záväzné niektoré medzinárodné dohovory. Vo vzťahu k ochrane parku treba spomenúť najmä Medzinárodnú chartu o historických záhradách, tzv. Florentskú chartu z roku 1982.

Detail