Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

Pohľad do minulosti

Kronika

Participatívny rozpočet

e Služby

eSlužby

Informačný mesačník

Radnica informuje

Cestovné poriadky

Parlamentné voľby

Voľby prezidenta 2019

Odkaz pre starostu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 1034
TÝŽDEŇ: 13544
CELKOM: 2270430

Obsah

28.05.2020

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 1

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

NOVÉ: 28. 5. 2020: OTVÁRANIE PIEŠŤANSKÝCH ŠKÔL PREVÁDZKA MAD V PLNOM REŽIME OD 1. 6. 2020

Detail

22.05.2020

DOTAZNÍK O ŠPORTE V PIEŠŤANOCH

DOTAZNÍK O ŠPORTE V PIEŠŤANOCH

Mesto Piešťany pripravuje Koncepciu rozvoja športu na území mesta. Aby sme získali čo najviac informácií, podkladov a na základe nich spracovali materiál pre skvalitnenie rozvoja športu, pozývame vás k spolupráci, aby aj široká verejnosť spolurozhodovala o budúcnosti športu v našom meste.

Detail

11.05.2020

ĎAKUJEME DARCOM! 1

ĎAKUJEME DARCOM!

V čase koronakrízy sa zdvihla vlna solidarity a pomoci. Z radov našich občanov, podnikateľov, organizácií, dokonca i pravidelných návštevníkov nášho mesta dostávame dary v podobe rúšok, dezinfekcie a iných ponúk na pomoc obyvateľom, zdravotníkom, pracovníkom v sociálnych zariadeniach. Každú pomoc, každý dar, každú potrebnú pomôcku si veľmi vážime a ďakujeme!

Detail

29.05.2020

INFORMÁCIE PRE RODIČOV ŠKÔLKAROV 1

INFORMÁCIE PRE RODIČOV ŠKÔLKAROV - doplnené

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a plnení opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR zverejňujeme text pomocného materiálu pri otváraní materských škôl a prílohy na vyplnenie pre rodičov detí navštevujúcich MŠ.

Detail

28.05.2020

PREVÁDZKA MAD OD 1. 6. 2020 V PLNOM REŽIME 1

PREVÁDZKA MAD OD 1. 6. 2020 V PLNOM REŽIME

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku a v dôsledku usmernenia Vlády SR k opätovnému obnoveniu školského vyučovania pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ oznamujeme, že s platnosťou od pondelka 1. júna 2020 bude prevádzka mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch prevádzkovaná V PLNOM REŽIME podľa schválených cestovných poriadkov na rok 2020, t. j. v režime školského vyučovania.

Detail

28.05.2020

NEZNEČISŤUJME SI NAŠE MESTO

NEZNEČISŤUJME SI NAŠE MESTO

V poslednom čase sme zaznamenali v okolí reštauračných zariadení (napr. oblasť Lodenice, Winterovej ulice) hromadenie veľkého množstva odpadu z obedových obalov, plastových fliaš, plastových pohárov, pizzových krabíc a pod. Vďaka tomuto objemnému odpadu dochádza k rýchlemu zaplneniu uličných košov na verejnom priestranstve. Hromadenie odpadu nie v košoch, ale v ich blízkosti, je neestetické a nehygienické. Každodenné upratovanie odpadu mimo smetných nádob je finančne a časovo zaťažujúce.

Detail

28.05.2020

OTVÁRANIE PIEŠŤANSKÝCH ŠKÔL 1

OTVÁRANIE PIEŠŤANSKÝCH ŠKÔL

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID - 19 a na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033 zo dňa 22. 5. 2020 Mesto Piešťany ako zriaďovateľ základných a materských škôl rozhodol v spolupráci s riaditeľmi škôl otvoriť nasledovné základné a materské školy:

Detail

27.05.2020

FESTIVAL LETECTVA SA V TOMTO ROKU NEUSKUTOČNÍ

FESTIVAL LETECTVA SA V TOMTO ROKU NEUSKUTOČNÍ

2. ročník podujatia pre priaznivcov letectva sa na piešťanskom letisku mal uskutočniť počas druhého májového víkendu.

Detail

27.05.2020

JASLIČKY BUDÚ OD 1. JÚNA 2020 ZNOVU OTVORENÉ

JASLIČKY BUDÚ OD 1. JÚNA 2020 ZNOVU OTVORENÉ

V zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky SOPZŠČ/4317/94824/2020 zo dňa 22.5.2020 k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ mesto Piešťany obnovuje poskytovanie sociálnej služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len ZSoD), Javorová 27, Piešťany od 01.06.2020.

Detail

26.05.2020

SOCHA ĽUDOVÍTA WINTERA V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI

SOCHA ĽUDOVÍTA WINTERA V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI

Projekt Socha Ľudovíta Wintera je jedným z mála slovenských zástupcov medzi projektami premien verejných priestorov v Českej a Slovenskej republike s názvom Má vlast cestami proměn - Příběhy domova.

Detail

25.05.2020

KINO FONTÁNA ZAČNE KLUBOVÝM PONDELKOM

KINO FONTÁNA ZAČNE KLUBOVÝM PONDELKOM

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany začne v kine Fontána po viac ako dvoch mesiacoch opäť premietať 1. júna 2020 o 20.00 hodine.

Detail

22.05.2020

PRIPRAVUJEME SA NA DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

PRIPRAVUJEME SA NA DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Tohtoročným hosťujúcim mestom podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva bude mesto Piešťany. Slávnostný otvárací ceremoniál sa uskutoční dňa 8. septembra 2020 v Dome umenia Piešťany.

Detail

22.05.2020

ZDIEĽANÝCH BICYKLOV BUDE VIAC

ZDIEĽANÝCH BICYKLOV BUDE VIAC

Aj v roku 2020 budú mať obyvatelia a návštevníci mesta Piešťany možnosť využívať zdieľané mestské bicykle.

Detail

22.05.2020

V SEPTEMBRI BUDE V ŠKOLÁCH 247 PRVÁČIKOV

V SEPTEMBRI BUDE V ŠKOLÁCH 247 PRVÁČIKOV

Zápisy do prvého ročníka základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2020/2021 prebiehal od 20. apríla do 24. apríla 2020.

Detail

21.05.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIA 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIA

Pri príležitosti 75. výročia povýšenia Piešťan na mesto Mesto Piešťany pripravuje v súlade so Štatútom mesta Piešťany slávnostné oceňovanie osobností. Návrhy na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta môžu podávať aj občania a široká verejnosť.

Detail

21.05.2020

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ V MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ V MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU

Mestské kultúrne stredisko sprístupní pre verejnosť KINO FONTÁNA - a to od 1. 6. 2020 za rešpektovania opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva.

Detail

21.05.2020

PIEŠŤANSKÝ EXPRES ZAČÍNA PREMÁVAŤ

PIEŠŤANSKÝ EXPRES ZAČÍNA PREMÁVAŤ

Obľúbený turistický vláčik Piešťanský expres začína premávať od soboty 23. mája 2020.

Detail

20.05.2020

POD BALKÓNMI SA BUDE PARIŤ

POD BALKÓNMI SA BUDE PARIŤ

Vo vnútrobloku utajeného piešťanského sídliska v pondelok 25. mája 2020 odohrá skupina PARA - Brutálna Zostava koncert pre jeho obyvateľov, a prostredníctvom live streamu aj pre fanúšikov tejto skupiny po celom Slovensku.

Detail

19.05.2020

VŠETCI TESTOVANÍ NA COVID-19 SÚ V PORIADKU 1

VŠETCI TESTOVANÍ NA COVID-19 SÚ V PORIADKU

V období od 29.04.2020 do 19.05.2020 prebehlo v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany testovanie zamestnancov a klientov na prítomnosť koronavírusu.

Detail

15.05.2020

OTVÁRA SA MESTSKÁ KNIŽNICA

OTVÁRA SA MESTSKÁ KNIŽNICA

Po viac ako dvojmesačnom nútenom uzatvorení mestskej knižnice, sa brány pre verejnosť znovu otvoria v pondelok 18. mája 2020.

Detail

15.05.2020

MOŽNOSŤ VRÁTENIA VSTUPENIEK

MOŽNOSŤ VRÁTENIA VSTUPENIEK

Ak ste nestihli vrátiť zakúpené a nevyužité vstupenky na predstavenia v Dome umenia v prvej fáze, môžete tak urobiť znova.

Detail

14.05.2020

SLUŽBY MESTA OZNAMUJÚ 1

SLUŽBY MESTA OZNAMUJÚ

Dňa 19. - 20. mája 2020 bude v Mestskom parku, na ul. Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonaná prvá aplikácia chemickej ochrany Pagaštanu konského proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému.

Detail

13.05.2020

OTVÁRAJÚ SA VYBRANÉ DETSKÉ IHRISKÁ

OTVÁRAJÚ SA VYBRANÉ DETSKÉ IHRISKÁ

Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu detských ihrísk. K postupnému otváraniu týchto plôch sa začne od štvrtka 14. mája 2020 od 10.00 hod.

Detail