HLASOVANIE POSLANCOV

 

Hlasovanie z 3.zasadnutie MsZ, konaného dňa 26.05.2016Číslo hlasovania: 1 – hlasovanie bolo zrušené
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - Návrh na
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Ing. Ján Jánošík

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Iveta Babičová

Mgr. Jozef Drahovský

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

 

 

 Číslo hlasovania: 2
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - Návrh na pr
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Ing. Ján Jánošík

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Iveta Babičová

Mgr. Jozef Drahovský

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

Ing. Matúš Kromholc

 

 Číslo hlasovania: 3
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - Celok program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 

 


   Zdržali sa:

Mgr. Jozef Drahovský

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

 

 

 Číslo hlasovania: 4
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - Návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 Číslo hlasovania: 5
Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 07.04.2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 

 Číslo hlasovania: 6
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie - A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  UrbánekČíslo hlasovania: 7
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie - B
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

MUDr. Marián  Urbánek

 

 

 


   Zdržali sa:

 Michal Fiala

Ing. Ján Jánošík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Číslo hlasovania: 8
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie - C
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 


   Nehlasovali:

Ing. Denis Kristek

 

 

 Číslo hlasovania: 9
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie - D
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 


   Nehlasovali:

Ing. Remo Cicutto

 

 

 Číslo hlasovania: 10
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  UrbánekČíslo hlasovania: 11
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoj školstva a vzdelávania - Celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 


   Zdržali sa:

Ing. Ján Jánošík

 

 

 Číslo hlasovania: 12
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin Valo


   Nehlasovali:

MUDr. Marián  Urbánek

 

 

 Číslo hlasovania: 13
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti aktivity špecifických podnikateľ. a zam. aktivít - A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 

 


   Proti:

Ing. Ján Jánošík

 

 

 


   Zdržali sa:

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

 

 Číslo hlasovania: 14
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh Hynek A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

 Martin Valo


   Zdržali sa:

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Jozef Drahovský

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 

 

 Číslo hlasovania: 15
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh Hynek B
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Ján Jánošík

Ing. Denis Kristek

 

 


   Nehlasovali:

 Martin Valo

 

 

 Číslo hlasovania: 16
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh Hynek C
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

MUDr. Marián  Urbánek


   Proti:

 Adriana Drahovská

 

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Zita Bruncková

 Michal Fiala

Ing. Tomáš Hudcovič

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

 Martin Valo

 

 Číslo hlasovania: 17
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh podľa košielky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 


   Nehlasovali:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Mgr. Martin Cifra

 

 Číslo hlasovania: 18
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh podľa košielky C
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 


   Zdržali sa:

Ing. Ján Jánošík

 

 

 


   Nehlasovali:

 Adriana Drahovská

 

 

 Číslo hlasovania: 19
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh podľa košielky D
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

 

 

 Číslo hlasovania: 20
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh podľa košielky F
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

Mgr. Jozef Drahovský

 

 Číslo hlasovania: 21
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh podľa košielky G
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin Valo

 Číslo hlasovania: 22
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh podľa košielky H
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Hudcovič

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

 

 

 Číslo hlasovania: 23
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh podľa košielky I
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 


   Zdržali sa:

Ing. Juraj Brna

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

 

 

 Číslo hlasovania: 24
Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umel. cinnosť a kultúrne aktivity - Návrh podľa košielky J
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 


   Nehlasovali:

 Adriana Drahovská

Ing. Ján Jánošík

 

 Číslo hlasovania: 25
Návrh na poskytnutie dotácií z rozoč. mesta v oblasti podpory reg. a miestneho rozvoja -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 


   Nehlasovali:

 Martin Valo

 

 

 Číslo hlasovania: 26
Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. - proc návrh p. Gayda
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Iveta Babičová

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 

 Číslo hlasovania: 27
Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. - návh Jančovič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin ValoČíslo hlasovania: 28
Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. - návh Urbánek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

Ing. Zita Bruncková

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 


   Zdržali sa:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala


   Nehlasovali:

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 

 Číslo hlasovania: 29
Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. - návh Hudcovič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Zita Bruncková

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 


   Zdržali sa:

Ing. Juraj Brna

Ing. Ján Jánošík

 

 Číslo hlasovania: 30
Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. - návh Hudcovič2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Iveta Babičová

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo


   Proti:

Mgr. Jozef Drahovský

 

 

 


   Nehlasovali:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Číslo hlasovania: 31
Návrh zmien a doplnkov ÚP mesta Piešťany č. 10/2011 - v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní - en bloc bez
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 

 Číslo hlasovania: 32
Návrh zmien a doplnkov ÚP mesta Piešťany č. 10/2011 - v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní - C10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Mgr. Michal Hynek

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

 Martin Valo


   Proti:

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek


   Zdržali sa:

 Adriana Drahovská

 

 

 Číslo hlasovania: 33
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch - Zmena §3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin ValoČíslo hlasovania: 34
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch - Pod+
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 


   Proti:

Ing. Ján Jánošík

 

 

 Číslo hlasovania: 35
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch - B zrušenie uznesenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

 Michal Fiala

 

 Číslo hlasovania: 36
Návrh možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre spoločnosť bazenoprojekt, s.r.o. za účelom vybudovania a prevádzkovania stavby "Mestská plaváreň a wellness" - proc. návrh jáno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Ing. Ján Jánošík

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 Číslo hlasovania: 37
Návrh možností užívania pozemku v lokalite mestského parku pre spoločnosť bazenoprojekt, s.r.o. za účelom vybudovania a prevádzkovania stavby "Mestská plaváreň a wellness" - návrh hud
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 

 


   Proti:

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Ján Jánošík

 

 


   Zdržali sa:

Ing. Juraj Brna

Ing. Zita Bruncková

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

 

 

 


   Nehlasovali:

 Michal Fiala

 

 

 Číslo hlasovania: 38
Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri ZŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďov. pôsobnosti Mesta Piešťany - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 

 

 Číslo hlasovania: 39
Nákup 850 l cisternového prívesu na prepravu benzínu s výdajným zariadením - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 

 Číslo hlasovania: 40
Nákup nového osob. motor. vozidla kategórie M1 určeného na plnenie úloh organizácie - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin ValoČíslo hlasovania: 41
Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k.ú. Piešťany pre Marcelu Kochanovú - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 Číslo hlasovania: 42
Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cinotrínov - návrh klapica
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo


   Zdržali sa:

Ing. Iveta Babičová

 

 

 Číslo hlasovania: 43
Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cinotrínov - návrh hudc
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo


   Zdržali sa:

Mgr. Michal Hynek

 

 

 Číslo hlasovania: 44
Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cinotrínov - návrh jancovic
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

RNDr. Peter Tremboš, PhD.


   Zdržali sa:

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

MUDr. Marián  Urbánek

 


   Nehlasovali:

PhDr. Jozef Malík

 

 

 Číslo hlasovania: 45
Optimalizácia poskytovania cintorínskych služieb a správy cinotrínov - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 

 


   Zdržali sa:

PhDr. Jozef Malík

 

 

 Číslo hlasovania: 46
Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnut. majetkom mesta Piešťany, lokalita staré trhovisko - Nálepkova - A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 3
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

MUDr. Marián  Urbánek

 


   Proti:

Ing. Remo Cicutto

 Michal Fiala

Dr. Andrej Klapica

 


   Zdržali sa:

Ing. Iveta Babičová

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

 Martin Valo

 

 Číslo hlasovania: 47
Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnut. majetkom mesta Piešťany, lokalita staré trhovisko - Nálepkova - B
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 2
Proti: 4
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Juraj Brna

Mgr. Michal Hynek

 

 


   Proti:

Ing. Remo Cicutto

 Michal Fiala

Dr. Andrej Klapica

 Martin Valo


   Zdržali sa:

Ing. Iveta Babičová

 Adriana Drahovská

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

MUDr. Marián  Urbánek

 

 

 Číslo hlasovania: 48
Návrh na nájom pozemku pre spoločnosť Lekáreň pri Váhu Piešťany s.r.o., lokalita E. Belluša, Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Iveta Babičová

Ing. Juraj Brna

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo


   Zdržali sa:

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Denis Kristek

 


   Nehlasovali:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

 

 

 Číslo hlasovania: 49
Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku Mestom Piešťany, lokalita Priemyselná, Piešťany - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 7
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

 


   Proti:

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Tomáš Hudcovič

Ing. Denis Kristek

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 


   Zdržali sa:

Ing. Iveta Babičová

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

PhDr. Jozef Malík

 

 Číslo hlasovania: 50
Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Iveta Babičová

 Adriana Drahovská

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 

 

 


   Proti:

Ing. Juraj Brna

MUDr. Marián  Urbánek

 

 


   Zdržali sa:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Remo Cicutto

Dr. Andrej Klapica

 Martin ValoČíslo hlasovania: 51
Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 - Skupina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Jozef Drahovský

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin Valo

 

 


   Proti:

Ing. Juraj Brna

 

 

 


   Zdržali sa:

MUDr. Marián  Urbánek

 

 

 Číslo hlasovania: 52
Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany - riešenie pre rok 2016 - Proc. Cifra
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Michal Fiala

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

 Martin Valo

 


   Zdržali sa:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

 Adriana Drahovská

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

MUDr. Marián  Urbánek

 

 

 Číslo hlasovania: 53
Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany - riešenie pre rok 2016 - Návrh Cicutto
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Ing. Matúš Kromholc

MUDr. Marián  Urbánek

 Martin Valo

 

 

 


   Zdržali sa:

Dr. Andrej Klapica

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 

 


   Nehlasovali:

 Adriana Drahovská

 

 

 Číslo hlasovania: 54
Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany - riešenie pre rok 2016 - Optimalizácia B
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin Valo


   Zdržali sa:

Ing. Juraj Brna

Mgr. Michal Hynek

 

 


   Nehlasovali:

Ing. Iveta Babičová

 

 

 Číslo hlasovania: 55
Zmena harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií MsZ mesta Piešťany v roku 2016 - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Matúš Kromholc

 Číslo hlasovania: 56
Návrh na rozšírenie programovej časti PHSR mesta Piešťany na roky 2015 - 2025 o projekt Vybudovanie Zberného dvora v mesta Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin Valo

 Číslo hlasovania: 57
Žiadosť o NFP pre projekt Vybudovanie Zberného dvora v meste Piešťany - a+b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin ValoČíslo hlasovania: 58
Návrh na uzavretie mluvy o budúcej kúpnej zmluvy a návrh na nájom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin ValoČíslo hlasovania: 59
Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2016 - rekonštrukcia Sládkovičova ul. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Iveta Babičová

Ing. Juraj Brna

Ing. Remo Cicutto

 Adriana Drahovská

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin Valo

 


   Zdržali sa:

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

 

 

 


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Cifra

 

 

 Číslo hlasovania: 60
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Iveta Babičová

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Ing. Juraj Brna

Ing. Remo Cicutto

Mgr. Martin Cifra

 Michal Fiala

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Ing. Matúš Kromholc

PhDr. Jozef Malík

 Martin Valo

 


   Nehlasovali:

 Adriana Drahovská

 

 

 Číslo hlasovania: 61
Rôzne - Jančovič 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Iveta Babičová

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin Valo

 


   Zdržali sa:

Mgr. Michal Hynek

 

 

 Číslo hlasovania: 62
Rôzne - Jančovič 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Iveta Babičová

Mgr. Martin Cifra

 Adriana Drahovská

Ing. Eliška Gocká

Ing. Tomáš Hudcovič

Mgr. Michal Hynek

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

PhDr. Jozef Malík

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 Martin ValoČíslo hlasovania: 63
Rôzne - Babicova
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Iveta Babičová