HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 7. zasadnutie MsZ, konaného dňa 27.09.2018Číslo hlasovania: 1
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna  Adriana Drahovská  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka  

   Zdržali sa:
PaedDr. František Glos      


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna  Adriana Drahovská  Michal Fiala
PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 3
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - peticia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 4
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - zrušené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Remo Cicutto  Michal Fiala PaedDr. František Glos
Ing. Eliška Gocká Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka    

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Hudcovič      

   Nehlasovali:
 Adriana Drahovská      


Číslo hlasovania: 5
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - op
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Hudcovič      


Číslo hlasovania: 6
Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 7
Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Petr Veverka      


Číslo hlasovania: 8
Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Mgr. Ján Krupa
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 9
Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany - mk
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Mgr. Ján Krupa
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 10
Plnenie uzn. a interpel.z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 28.06.2018, 26.07.2018, 13.08.2018 a pln. uznesení za obdobie január ­ jún 2018 - zrušené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna  Adriana Drahovská  Michal Fiala
PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 11
Plnenie uzn. a interpel.z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 28.06.2018, 26.07.2018, 13.08.2018 a pln. uznesení za obdobie január ­ jún 2018 - a oprava
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Mgr. Ján Krupa
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 12
Návrh na aktualizáciu ÚPN CMZ Piešťany ­ obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podnetov fyz.a práv. osôb - udelenie slova
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka

   Zdržali sa:
Ing. Juraj Brna Ing. Eliška Gocká    

   Nehlasovali:
Ing. Remo Cicutto PaedDr. František Glos    


Číslo hlasovania: 13
Návrh na aktualizáciu ÚPN CMZ Piešťany ­ obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podnetov fyz.a práv. osôb - a;
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
 Adriana Drahovská PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 14
Návrh na aktualizáciu ÚPN CMZ Piešťany ­ obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podnetov fyz.a práv. osôb - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
 Adriana Drahovská  Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo

   Zdržali sa:
 Petr Veverka      


Číslo hlasovania: 15
Petícia za zriadenie cyklochodníka - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto  Michal Fiala
PaedDr. František Glos Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Matúš Kromholc RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo
 Petr Veverka      

   Zdržali sa:
Ing. Iveta Babičová Ing. Eliška Gocká Dr. Andrej Klapica  

   Nehlasovali:
Mgr. Ján Krupa      


Číslo hlasovania: 16
Petícia proti výstavbe hádzanárskej haly pri ZŠ Mojmírova Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo
 Petr Veverka      

   Nehlasovali:
 Adriana Drahovská      


Číslo hlasovania: 17
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, Milan Černák Delta o. s. - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
 Adriana Drahovská  Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 18
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014 Trnavská arcidiecézna charita - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
 Adriana Drahovská  Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 19
Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 20
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018 - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
 Adriana Drahovská  Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek
 Martin Valo  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 21
Úprava príspevku mesta Piešťany na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov Mesta Piešťany od 01.01.2019 - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo
 Petr Veverka      


Číslo hlasovania: 22
A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská - udelenie slova
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo
 Petr Veverka      


Číslo hlasovania: 23
A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto Mgr. Jozef Drahovský PaedDr. František Glos
Ing. Eliška Gocká Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa PhDr. Jozef Malík MUDr. Marián  Urbánek
 Martin Valo      

   Proti:
RNDr. Peter Tremboš, PhD.      

   Zdržali sa:
 Adriana Drahovská  Michal Fiala  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 24
A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto Mgr. Jozef Drahovský PaedDr. František Glos
Ing. Eliška Gocká Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa PhDr. Jozef Malík MUDr. Marián  Urbánek
 Martin Valo      

   Zdržali sa:
 Adriana Drahovská  Michal Fiala RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 25
A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská - c
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  

   Zdržali sa:
 Michal Fiala  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 26
A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská - d
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
PaedDr. František Glos Ing. Eliška Gocká Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  

   Zdržali sa:
 Michal Fiala  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 27
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z ­ group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Juraj Brna Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek
 Martin Valo  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 28
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z ­ group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany - b - jancovic
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Juraj Brna Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo
 Petr Veverka      

   Zdržali sa:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 29
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z ­ group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany - c
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Juraj Brna Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek
 Martin Valo  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 30
Návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Piešťany, lokalita Sad A. Kmeťa, Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 2
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo    

   Proti:
Mgr. Jozef Drahovský Ing. Tomáš Hudcovič Ing. Matúš Kromholc  

   Zdržali sa:
Ing. Juraj Brna Ing. Eliška Gocká Dr. Andrej Klapica Mgr. Ján Krupa
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 31
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Miroslavom Kravárikom, lokalita Bodona, Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Juraj Brna Mgr. Jozef Drahovský Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD.
MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 32
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západosl.distribučnou a. s., lok.Pplk. V. Ábela, Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Juraj Brna Mgr. Jozef Drahovský Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD.
MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 33
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a TAVOS, a. s. lokalita Priemyselná, Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Ing. Juraj Brna Mgr. Jozef Drahovský Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa RNDr. Peter Tremboš, PhD.
MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 34
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2018 - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Juraj Brna Mgr. Jozef Drahovský Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc Mgr. Ján Krupa
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 35
Odmena hlavnému kontrolorovi - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Mgr. Jozef Drahovský Ing. Eliška Gocká Mgr. Michal Hynek Ing. Matúš Kromholc
Mgr. Ján Krupa MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  

   Zdržali sa:
Ing. Juraj Brna Ing. Tomáš Hudcovič Dr. Andrej Klapica RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Petr Veverka