HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 1. zasadnutie MsZ, konaného dňa 12.02.2015Číslo hlasovania: 1
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - navrhova
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 3
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Zdržali sa:
 Michal Fiala      


Číslo hlasovania: 4
Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 23. decembra 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 5
Návrh VZN mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 6
Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a škol. zariadeniach v zriaď. pôsobnosti Mesta Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    

   Zdržali sa:
 Michal Fiala Ing. Denis Kristek    


Číslo hlasovania: 7
Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a škol. zariadeniach v zriaď. pôsobnosti Mesta Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 8
Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a škol. zariadeniach v zriaď. pôsobnosti Mesta Piešťany - b-m
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 9
Protest prokurátora proti VZN mesta Piešťany č. 7/2008 o dani za užívanie verej.priestranstva na území mesta Piešťany v znení VZN č. 13/2009, č. 11/2011, 10/2012 a č. 5/2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 10
Protest prokurátora proti VZN mesta Piešťany č. 7/2008 o dani za užívanie verej.priestranstva na území mesta Piešťany v znení VZN č. 13/2009, č. 11/2011, 10/2012 a č. 5/2013 - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Cifra      


Číslo hlasovania: 11
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch ­ promenáda kultúr“ - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 12
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch ­ promenáda kultúr“ - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 13
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch ­ promenáda kultúr“ - c
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 14
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany ­ projekt: „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch ­ promenáda kultúr“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 15
Plavecké centrum Piešťany ­ návrh na zrušenie uznesení - proceduralny
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7
Proti: 8
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra
Ing. Eliška Gocká Dr. Andrej Klapica  Martin Valo  

   Proti:
Ing. Juraj Brna  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Ing. Ján Jánošík Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc

   Zdržali sa:
Ing. Zita Bruncková Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. Ing. Eva Wernerová    


Číslo hlasovania: 16
Plavecké centrum Piešťany ­ návrh na zrušenie uznesení - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 17
Plavecké centrum Piešťany ­ návrh na zrušenie uznesení - unblock
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD. Ing. Eva Wernerová

   Proti:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  

   Zdržali sa:
Ing. Iveta Babičová  Martin Valo    


Číslo hlasovania: 18
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Ing. Ján Jánošík Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD. Ing. Eva Wernerová

   Proti:
Mgr. Michal Hynek Dr. Andrej Klapica    

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Jančovič, PhD.      

   Nehlasovali:
 Martin Valo      


Číslo hlasovania: 19
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Ing. Ján Jánošík Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. Ing. Eva Wernerová    

   Proti:
Ing. Iveta Babičová Mgr. Jozef Drahovský Dr. Andrej Klapica  Martin Valo

   Zdržali sa:
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.    


Číslo hlasovania: 20
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - c
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    

   Proti:
Mgr. Jozef Drahovský      

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Jančovič, PhD.      


Číslo hlasovania: 21
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - d
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      

   Zdržali sa:
Ing. Iveta Babičová Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.  


Číslo hlasovania: 22
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - e
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Cifra      


Číslo hlasovania: 23
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - f
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna  Adriana Drahovská
Mgr. Jozef Drahovský Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Zdržali sa:
 Michal Fiala      

   Nehlasovali:
Ing. Zita Bruncková      


Číslo hlasovania: 24
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - g
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    

   Zdržali sa:
Dr. Andrej Klapica      


Číslo hlasovania: 25
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - h
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7
Proti: 9
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Remo Cicutto Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica  Martin Valo  

   Proti:
Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Ing. Eva Wernerová      

   Zdržali sa:
Ing. Juraj Brna Ing. Ján Jánošík Ing. Denis Kristek  


Číslo hlasovania: 26
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - i
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto
Mgr. Jozef Drahovský Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    

   Proti:
 Michal Fiala      

   Zdržali sa:
Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská Ing. Ján Jánošík RNDr. Peter Tremboš, PhD.


Číslo hlasovania: 27
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - j
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  


Číslo hlasovania: 28
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 - k
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    


Číslo hlasovania: 29
Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove ZŠ na ul. E. F. Scherera v Piešťanoch a časti pozemku pre Materskú školu E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  


Číslo hlasovania: 30
Nákup traktorového prívesu z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská
Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 31
Návrh Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve č. 2-15-350/2001 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra Mgr. Jozef Drahovský Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek PhDr. Jozef Malík
 Martin Valo      

   Proti:
Ing. Zita Bruncková      

   Zdržali sa:
 Adriana Drahovská  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Ing. Matúš Kromholc
RNDr. Peter Tremboš, PhD. Ing. Eva Wernerová    


Číslo hlasovania: 32
Návrh Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve č. 2-15-350/2001 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra Mgr. Jozef Drahovský Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík  Martin Valo    

   Proti:
Ing. Zita Bruncková RNDr. Peter Tremboš, PhD.    

   Zdržali sa:
 Adriana Drahovská  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 33
Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  


Číslo hlasovania: 34
Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    


Číslo hlasovania: 35
Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany - c
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    


Číslo hlasovania: 36
Návrh Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany - d
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    


Číslo hlasovania: 37
Návrh Dodatku č. 2 Štatútu mesta Piešťany - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská
Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 38
Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Mgr. Michal Hynek
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Hudcovič      


Číslo hlasovania: 39
Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 40
Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská
Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 41
Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany - e
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Mgr. Michal Hynek
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová

   Nehlasovali:
Ing. Tomáš Hudcovič      


Číslo hlasovania: 42
Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany - f
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Ing. Ján Jánošík Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Zdržali sa:
Mgr. Michal Hynek Dr. Andrej Klapica    


Číslo hlasovania: 43
Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany - g
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      


Číslo hlasovania: 44
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 45
Návrh na prevod vlastníctva častí pozemku pre EQUIS INVEST, s.r.o. v k. ú. Piešťany a návrh na riešenie prípojky NN formou vecného bremena - a
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      

   Nehlasovali:
 Adriana Drahovská      


Číslo hlasovania: 46
Návrh na prevod vlastníctva častí pozemku pre EQUIS INVEST, s.r.o. v k. ú. Piešťany a návrh na riešenie prípojky NN formou vecného bremena - b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
Ing. Eva Wernerová      

   Proti:
Ing. Tomáš Hudcovič      


Číslo hlasovania: 47
Návrh na prevod vlastníctva častí pozemku pre EQUIS INVEST, s.r.o. v k. ú. Piešťany a návrh na riešenie prípojky NN formou vecného bremena - c
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD. Ing. Eva Wernerová

   Zdržali sa:
Mgr. Michal Hynek      

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská  Martin Valo  


Číslo hlasovania: 48
Návrh na nájom pozemku v lokalite Kuzmányho ulica pre Ing. Rudolfa Rypáka - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Zdržali sa:
Ing. Juraj Brna      


Číslo hlasovania: 49
Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Ul. pplk. V. Ábela - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    

   Zdržali sa:
Ing. Zita Bruncková Dr. Andrej Klapica    


Číslo hlasovania: 50
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Juraja Karabu, lokalita Ružová ul. Piešťany - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 51
Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2015 - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 52
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany za II. polrok 2014 - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Cifra      


Číslo hlasovania: 53
Rôzne - p. Klapica
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 54
Rôzne - p. Klapica b
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra Mgr. Jozef Drahovský Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Proti:
Ing. Matúš Kromholc      

   Zdržali sa:
 Adriana Drahovská  Michal Fiala Ing. Ján Jánošík  


Číslo hlasovania: 55
Rôzne - SLK Eva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 56
Rôzne - výrub stromov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Ján Jánošík
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  

   Zdržali sa:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 57
Rôzne - p. Malík 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová  


Číslo hlasovania: 58
Rôzne - p. Malík 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo Ing. Eva Wernerová    

   Nehlasovali:
Ing. Remo Cicutto      


Číslo hlasovania: 59
Rôzne - p. Malík 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Ján Jánošík Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo Ing. Eva Wernerová


Číslo hlasovania: 60
Rôzne - odvolanie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Ing. Ján Jánošík Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.      

   Zdržali sa:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra
Mgr. Jozef Drahovský Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Eva Wernerová