HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 2. zasadnutie MsZ, konaného dňa 28.02.2017Číslo hlasovania: 1
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek PhDr. Jozef Malík
MUDr. Marián  Urbánek  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 2
určenie overovateľov - Návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek PhDr. Jozef Malík MUDr. Marián  Urbánek
 Petr Veverka      

   Nehlasovali:
Ing. Remo Cicutto      


Číslo hlasovania: 3
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017 - Návrh Babičová 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka  

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Hudcovič      

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 4
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017 - Návrh Babičová 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek
 Martin Valo  Petr Veverka    

   Zdržali sa:
Mgr. Jozef Drahovský Ing. Tomáš Hudcovič    

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 5
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017 - Návrh Babičová 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka  

   Zdržali sa:
Ing. Tomáš Hudcovič      

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 6
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017 - Návrh Babičová - podporné uznesenie podania na prokuratúru
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka

   Proti:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 7
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017 - odania na prokuratúru
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 8
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017 - Návrh predloženia štatutárov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Petr Veverka  

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 9
Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania MsZ mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017 - Berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Mgr. Michal Hynek Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo  Petr Veverka    

   Proti:
Ing. Tomáš Hudcovič      

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Jančovič, PhD.      


Číslo hlasovania: 10
Voľba hlavného kontrolóra - POradie voľ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 11
Voľba hlavného kontrolóra - Tajná voľba
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek
 Martin Valo  Petr Veverka    

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Jančovič, PhD.      


Číslo hlasovania: 12
Voľba hlavného kontrolóra - Hlasovacie lístky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka  

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Jančovič, PhD.      


Číslo hlasovania: 13
Voľba hlavného kontrolóra - berie na ved
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 14
Voľba hlavného kontrolóra - II. kolo volby
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD. MUDr. Marián  Urbánek  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 15
Voľba hlavného kontrolóra - II. kolo volby - na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto  Adriana Drahovská
Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka

   Nehlasovali:
Ing. Iveta Babičová Mgr. Peter Jančovič, PhD.    


Číslo hlasovania: 16
Voľba hlavného kontrolóra - volba na vedo
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Remo Cicutto
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 17
Voľba hlavného kontrolóra - plat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 18
Voľba hlavného kontrolóra - odmena 10%
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra
Mgr. Jozef Drahovský Ing. Eliška Gocká Dr. Andrej Klapica  Martin Valo

   Proti:
Ing. Juraj Brna Ing. Tomáš Hudcovič    

   Zdržali sa:
Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská  Michal Fiala Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 19
Voľba hlavného kontrolóra - odmena 0%
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka  

   Zdržali sa:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Remo Cicutto Mgr. Martin Cifra
 Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
 Martin Valo      


Číslo hlasovania: 20
Zriadenie športových tried v Základnej škole, Holubyho 15, Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 21
Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 - Návrh p.Hudcovica
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Peter Jančovič, PhD. PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
 Petr Veverka      

   Zdržali sa:
Mgr. Michal Hynek      


Číslo hlasovania: 22
Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 - un block
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská
Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo  Petr Veverka    

   Nehlasovali:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.      


Číslo hlasovania: 23
Návrh Štatútu udeľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti soc., zdrav., charitatívnej a humanitárnej -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 24
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Luciu Palušovú a Jána Pribiša, lokalita Vrbovská cesta, Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 25
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Luciu Palušovú a Jána Pribiša, lokalita Vrbovská cesta, Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 9
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Juraj Brna Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  

   Nehlasovali:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc  Martin Valo
 Petr Veverka      


Číslo hlasovania: 26
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Luciu Palušovú a Jána Pribiša, lokalita Vrbovská cesta, Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 27
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Evu Gordanovú, lokalita pod Párovcami -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 28
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Katarínu Keherovú, Ružová ul., Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek PhDr. Jozef Malík
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka  


Číslo hlasovania: 29
Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Mgr. Petra Ďuríška, lokalita Valová, Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
 Petr Veverka      


Číslo hlasovania: 30
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Martina Turzáka, ul. I.Stodolu, Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc PhDr. Jozef Malík RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo
 Petr Veverka      


Číslo hlasovania: 31
Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre spol. Thorr s. r. o. , lokalita Javorová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 8
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Michal Hynek Ing. Matúš Kromholc  Petr Veverka  

   Proti:
Ing. Iveta Babičová Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. RNDr. Peter Tremboš, PhD.

   Zdržali sa:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Mgr. Martin Cifra  Michal Fiala Ing. Denis Kristek
 Martin Valo      


Číslo hlasovania: 32
Návrh na prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany, k. ú. Piešťany obchodnou verejnou súťažou, lokalita Hviezdoslavova a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže - un block
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková Mgr. Martin Cifra
 Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká
Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka    

   Proti:
 Martin Valo      


Číslo hlasovania: 33
Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. lokalita Bratislavská, Piešťany -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská
Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek RNDr. Peter Tremboš, PhD.
 Martin Valo  Petr Veverka    


Číslo hlasovania: 34
Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala
Ing. Eliška Gocká Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Ing. Matúš Kromholc RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka


Číslo hlasovania: 35
Rôzne - Babičová UPC
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra Mgr. Jozef Drahovský  Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič
Mgr. Michal Hynek Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek Ing. Matúš Kromholc
RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Martin Valo  Petr Veverka  

   Nehlasovali:
 Adriana Drahovská      


Číslo hlasovania: 36
Rôzne - Babičová UPC
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Iveta Babičová MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Ing. Juraj Brna Ing. Zita Bruncková
Mgr. Martin Cifra  Adriana Drahovská Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Denis Kristek
Ing. Matúš Kromholc  Martin Valo  Petr Veverka  

   Zdržali sa:
Mgr. Jozef Drahovský Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Michal Hynek  


Číslo hlasovania: 37
Rôzne - Hudcovic -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka  

   Nehlasovali:
 Martin Valo      


Číslo hlasovania: 38
Rôzne - Hudcovič - stavebný úrad
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Iveta Babičová Ing. Zita Bruncková  Adriana Drahovská Mgr. Jozef Drahovský
 Michal Fiala Ing. Tomáš Hudcovič Mgr. Peter Jančovič, PhD. Dr. Andrej Klapica
Ing. Denis Kristek RNDr. Peter Tremboš, PhD.  Petr Veverka  

   Zdržali sa:
 Martin Valo      

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hynek