Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZOZNAM ŽIADATEĽOV O DOTÁCIE NA ROK 2021 - 2. KOLO

Typ: ostatné
ZOZNAM ŽIADATEĽOV O DOTÁCIE NA ROK 2021 - 2. KOLO 1Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 4. zasadnutí dna 30. septembra 2021 prerokovalo žiadosti o dotácie v 2. kole v roku 2021 v oblastiach, kde po prvom kole ostali nevyčerpané finančné prostriedky.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, článok 8, odstavec 5 zverejňujeme zoznam žiadateľov, ktorí splnili alebo nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie určené týmto VZN. 

Úspešní žiadatelia budú vyzývaní odbornými pracovníkmi MsÚ zodpovednými za jednotlivé oblasti dotácií na uzatvorenie zmluvy.

V priložených tabuľkách uvádzame rozhodnutie mestského zastupiteľstva o výške pridelenej  dotácie v druhom kole výzvy:

 

Informácie o žiadateľoch z 1. kola výzvy sú uverejnené: 

 


Prílohy

Vytvorené: 12. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2021 10:49