Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ PRE ROK 2020

Typ: Press | ostatné | Mestský úrad | Mesto | Komisie MsZ
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ PRE ROK 2020 1V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, článok 8, odstavec 5 zverejňujeme zoznam žiadateľov, ktorí splnili alebo nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie určené týmto VZN. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 5. zasadnutí dna 22. 10. 2020 prerokovalo žiadosti o dotácie pre rok 2020 podľa jednotlivých oblastí a schválilo pridelenie finančných prostriedkov.

Úspešní žiadatelia budú vyzývaní zodpovednými referentami MsÚ na uzatvorenie zmluvy.

V priložených tabuľkách podľa jednotlivých oblastí uvádzame rozhodnutie mestského zastupiteľstva o výške schválenej dotácie.

  • DOTÁCIE V OBLASTI PODPORY A ROZVOJA TELESNEJ KULTÚRY A TELOVÝCHOVY NA ROK 2020  (Uznesenie MsZ č. 125/2020)   DOTÁCIE TELOVÝCHOVA 

 

 

 

 

 

  • DOTÁCIE V OBLASTI TVORBA, ROZVOJ, OCHRANA A PREZENTÁCIA DUCHOVNÝCH A KULTÚRNYCH HODNÔT NA ROK 2020 (Uznesenie MsZ č. 129/2020) DOTÁCIE KULTÚRA

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 4. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2020 14:44