Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZNOVUOTVORENIE ŠKÔL, ŠKÔLOK A JASLÍ

Typ: ostatné | Mesto
Školy sa na celom území Slovenska celoplošne zatvorili od 16. marca na základe rozhodnutia ministra školstva ako súčasť prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.

Do piatych základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. júna 2020 nastúpi približne 686 žiakov, čo je 56% žiakov z celkového počtu školákov z 1. až 5. ročníkov základných škôl. Týmto žiakom sa bude venovať 115 z celkového počtu 177 pedagogických zamestnancov škôl. Stravovanie v školských jedálňach by malo využiť 494 školákov a do školského klubu detí sa zo 686 detí, prihlásilo 388.

Účasť žiakov na vyučovaní v základných školách je dobrovoľná. Systém dobrovoľnej účasti na vyučovaní od 1. júna dáva základným školám zároveň možnosť autonómne organizovať vyučovanie, upravovať obsah a formu vzdelávania.

Piešťanské školy sa na otvorenie pripravovali dezinfekciou priestorov školy a tried, zabezpečovaním potrebných dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu, ochranných pomôcok či bezdotykových teplomerov.

Ministerstvo školstva na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva vydalo k otvoreniu škôl súbor preventívnych opatrení proti zamedzeniu šírenia ochorenia COVID 19. V školských triedach bude môcť byť od 1. júna najviac 20 žiakov, v triedach materských škôl maximálne 15 detí a počíta sa aj so spojenými skupinami. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne a nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade väčších základných škôl môže byť ranný nástup do školy rozdelený na niekoľko časových úsekov v čase od 7.00 do 8.00 hod. V miestnosti, v ktorej sa bude zdržiavať skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. Školám je zároveň odporúčané organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy.

Do materských škôl sa plánuje vrátiť asi 335 detí z celkového počtu 765 detí zapísaných v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. V každej materskej škole platí, že v jednej skupine môže byť maximálne 15 detí. Z celkového počtu 72, nastúpi od 1. júna 2020 do materských škôl 57 pedagogických zamestnancov.

Vzhľadom na kapacitné, personálne a priestorové možnosti sú do materských škôl prednostne umiestnené:

-deti rodičov zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského zboru a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-deti, ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku,

-ďalšie kritérium určené Mestom Piešťany  je -  deti zamestnaných rodičov.

Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany budú fungovať aj počas letných prázdnin.

Uvedené počty detí a žiakov, ktorí budú od 1.6.2020 navštevovať materské a základné školy v meste Piešťany sú iba predbežné a v priebehu mesiaca jún sa môžu meniť.

Po obnovení prevádzky v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (mestské jasle) nastúpilo 9 z 10 detí. Ďalších 5 detí začalo v jasličkách s adaptáciou. Celková kapacita v jasliach je max. 30 detí.


Vytvorené: 1. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2020 15:00