Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Typ: Mesto
Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov 1Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Toto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2016. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných viac ako 150 obcí, medzi ktorými sú aj Piešťany. Do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.


Vytvorené: 8. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:11