Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosti prijíma aj Cirkevná materská škola

Typ: ostatné | Mestský úrad | Mesto
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do  CMŠ, Vodárenská ul., Piešťany pre školský rok 2019/2020.
Riaditeľ CSŠ Piešťany, Štefánikova 119 oznamuje rodičom, že podávanie žiadosti o prijatie do Cirkevnej materskej školy (ďalej len CMŠ) pre školský rok 2019/2020 je po dohode so zriaďovateľom školy stanovený takto:
Termín: od 15. 3. 2019 do 24. 5. 2019
Miesto:  Cirkevná spojená škola Piešťany, Štefániková 119
Čas:  denne (osobne do podateľne školy v pracovnej dobe resp. poštou).

 Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do CMŠ bude vydané následne po skolaudovaní CMŠ na Vodárenskej ulici a zaradení do siete škôl a ŠZ. Zápis detí bude po vyhodnotení podaných prihlášok v závere mája.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

  1. Prednostne sa do MŠ prijímajú deti:
  • ktoré dovŕšili piaty rok veku, (stanovené zákonom 245/2008),
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, (stanovené zákonom 245/2008),
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, (stanovené zákonom 245/2008),
  • deti, ktoré do 1.septembra 2019 dovŕšia 3. rok veku.
  1. Písomný súhlas obidvoch rodičov s kresťanským zameraním a cieľmi školy (je uvedený v žiadosti o prijatie, musí byť podpísaný oboma rodičmi).     

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je možné si vyzdvihnúť na sekretariáte CSŠ, Štefánikova 119 alebo stiahnuť zo stránky školy:  https://czspiestany.edupage.org/.


Vytvorené: 2. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 4. 2019 15:43
Autor: