Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ŽIACI A UČITELIA SA MÔŽU VZDELÁVAŤ ONLINE

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Prerušenie vyučovania v školách, v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania. Návrat do škôl je predbežne naplánovaný na 30. marca 2020.

Slovenskí učitelia a žiaci majú na výber z viacerých portálov, ktoré podporujú dištančné formy vzdelávania a aj jazyky národnostných menšín. Ako informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie práve tejto formy v oveľa vyššej miere ako doposiaľ.

Ministerstvo poznamenalo, že tento rok 1. februára spustilo portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu „Viki“ v rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách na adrese https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne.Edukačný obsah je nielen v slovenčine, ale aj maďarčine a v angličtine. Zameriava sa na prírodovedné predmety, akými sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika a učitelia tu nájdu aj predmety z oblastí finančnej gramotnosti či environmentálnej výchovy. V súčasnosti sú na portáli sprístupnené aj vzdelávacie materiály pre stredné odborné školy, ktoré vznikli v rámci národného programu Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Ide o viac ako 60-tisíc krátkych videí a ukážok, ktoré sú momentálne dostupné verejnosti bez nutnosti prihlásenia sa.

Vzdelávacie materiály v angličtine a v jazyku národnostných menšín, ktoré vznikli v rámci projektu Ikatika, nájdu učitelia na vzdelávacom portáli Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk). Ten predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakom. V súčasnosti obsahuje viac ako 30-tisíc vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy.

Od 18. marca bude sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení aj obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (www.itakademia.sk). Ide predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Jeho cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu. Konať sa budú napríklad takzvané webináre, teda online workshopy pre učiteľov jednotlivých predmetov, zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií.

Učitelia majú taktiež stále k dispozícii aj systém elektronického testovania http://www.etest.sk/. Môžu využiť modul takzvaného učiteľského testovania, v rámci ktorého majú k dispozícii hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov.

autor: ZMOS


Vytvorené: 18. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2020 11:26