Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZBERNÉ NÁDOBY NA KOVY, SKLO A TEXTIL SÚ PRE VŠETKÝCH

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Obyvatelia mesta Piešťany majú vytvorené priaznivé podmienky na ukladanie vytriedených druhov odpadov z domácností. Na území mesta sú rozmiestnené farebne rozlíšené zberné nádoby označené nálepkou zberanej komodity.

Pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch sú pridelené zberné nádoby na papier, plasty, biologicky rozložiteľný odpad  z údržby záhrad (o objeme 120 l, alebo 240 l ) a plastové vrece na tetrapaky o objeme 120 l.

Pokiaľ sa rozhodnú separovať kovy, sklo a šatstvo môžu tieto odpady vhodiť do akejkoľvek nádoby umiestnenej na území mesta. To znamená, že zberné nádoby nachádzajúce sa na sídliskách alebo pri bytových domoch sú k dispozícii pre všetkých obyvateľov mesta.

Pri bytových domoch na stanovištiach sú obyvateľom k dispozícii zberné nádoby na papier, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály, kovy (o objeme 1100 l), nádoby na elektroodpad (batérie a akumulátory), nádoby na šatstvo a bielizeň.

Odpad pred jeho uložením do nádob je potrebné upraviť (minimalizovať) stlačením, zošliapnutím, rozrezaním a vložením do príslušných vhadzovacích otvorov. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov.

Taktiež majú obyvatelia možnosť všetky vyššie uvedené vytriedené komodity ukladať do prevádzky Zberný dvor mesta Piešťany, vrátane použitých kuchynských olejov, nebezpečných odpadov (farby, olej), vyradených elektrických a elektronických zariadení.

Odpady z KOVOV 

Patria sem: kovové obaly, konzervy z potravín, jedál, kompótov, nápojov a z potravy pre domáce zvieratá, plechovky z nápojov ako pivo, džúsy atď., kovové vrchnáky a viečka z fliaš a pohárov, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, železo, oceľ, farebné kovy, kovové rúrky, a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

Odpady zo SKLA 

Patria sem sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.


Vytvorené: 5. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2020 09:07