Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZARIADENIA PRE DETI RODIČOV Z KRITICKÝCH INFRAŠTRUKTÚR OTVORENÉ

Typ: ostatné | Mestský úrad | Mesto
ZARIADENIA PRE DETI RODIČOV Z KRITICKÝCH INFRAŠTRUKTÚR OTVORENÉ 1Na pondelkovom (8.2.2021) večernom zasadnutí Krízového štábu mesta Piešťany sa účastníci videokonferencie stotožnili s odporúčaním regionálneho hygienika vydaným dňa 8.2.2021 pod č. RÚVZ/2021/01528/3, v ktorom neodporúča prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež prevádzkovať prezenčnou výučbou zariadenia.

V predmetnom odporúčaní sa zároveň uvádza, že toto odporúčanie sa nevzťahuje na zariadenia pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktŕe, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.

Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ  škôl  a školských zariadení, tak v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 a na základe stanoviska RÚVZ v Trnave  zo dňa 8.2.2021 rozhodlo  obnoviť prevádzku v materských školách a školských kluboch detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v čase od 8.2.2021 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky školy a školského zariadenia umožňujú.

V základných školách a ZUŠ sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie.

ROZHODNUTIE MESTA: ROZHODNUTIE OD 8.2.2021

 


Príloha

Vytvorené: 9. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2021 12:11