Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA NA VYKONANIE JARNEJ DERATIZÁCIE

Typ: Press | Podnikateľ | ostatné | Mestský úrad | Mesto
VÝZVA NA VYKONANIE JARNEJ DERATIZÁCIE 1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vyzýva na realizáciu jarnej deratizácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení,  VYZÝVA VŠETKY POVINNÉ SUBJEKTY  podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z.z.  VYKONAŤ DERATIZÁCIU (reguláciu živočíšnych škodcov) V TERMÍNE OD  08. 04. 2021 do 17. 05. 2021.

Opatrenie RÚVZ č. RÚVZ/2021/0200/RH: JARNÁ DERATIZÁCIA 2021


Príloha

Vytvorené: 24. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2021 10:54