Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE

Typ: Press | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Komisie MsZ
VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE 1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vyzýva na realizáciu jesennej deratizácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z.z.

vyzýva na realizáciu tohto opatrenia:  vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

v termíne od 01.10.2020 do 15.11 2020.

Opatrenie RÚVZ: Jesenná deratizácia 2020 - výzva


Príloha

Vytvorené: 29. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2020 10:35
Autor: