Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VYUČOVANIE OD 29. MARCA 2021

Typ: ostatné
VYUČOVANIE OD 29. MARCA 2021 1Mesto Piešťany v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe stanoviska RÚVZ so sídlom v Trnave zo dňa 24. 03. 2021 vydalo nasledovné rozhodnutie:

Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v súlade s  Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  č. 2021/10079:3-A1810 zo dňa 19. marca 2021, ktorým sa  mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021  podľa  § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe stanoviska  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave  č. RÚVZ/2021/01528/7 zo dňa 24. 03. 2021 sa  rozhodlo s účinnosťou od  29. 03. 2021:

  1. naďalej zabezpečovať prevádzku materských škôl a školských klubov detí iba pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  1. pokračovať v dištančnom vzdelávaní  žiakov 1. a 2. stupňa  základných škôl,
  1. naďalej zabezpečiť  školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni len pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  2. obnoviť školské vyučovanie v základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky žiakovi neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

ak to personálne a prevádzkové podmienky školy a školského zariadenia  umožňujú.                         

V ZUŠ sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie.

S účinnosťou od 29. marca 2021 sa zrušuje Rozhodnutie  č. 880/2021/OŠaŠ z 19. 03. 2021.

Odôvodnenie:  

Toto rozhodnutie reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie. Z dôvodu ochrany verejného zdravia prevádzka materských škôl, školských klubov detí a žiakov  prvého a druhého stupňa základných škôl  bude len v obmedzenom rozsahu pre deti a žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce  a žiakov, ktorým podmienky  neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,  za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

Rozhodnutie RÚVZ: Rozhodnutie RÚVZ

Rozhodnutie Mesta Piešťany: ROZHODNUTIE MESTA PIEŠŤANY

 


Prílohy

Vytvorené: 5. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2021 12:34